برچسب: خامنه اي

شیرازی ها ۲

شیرازی ها

وعده داده بودم راجع به جریان شیرازی ها مطلبی بنویسم که بر سر قولم هستم. اما برادر بزرگوارم علی آقای الفت پور مطلبی نگاشته اند که برخود واجب دیدم بازنشر کنم  هفته برائت، لعن...

امام روح الله ۳

امام روح الله

همیشه وقتی به صحبت های امام فکر میکنم چند جمله ی اولی که یادم می آید این هاست: ما مامور به تکلیفیم نه مامور به نتیجه! ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است من این...

بُغضاً لابیه ۳۸

بُغضاً لابیه

سلام مرد! اول مرد! آخر مرد! مرداً فوق کل مرد! با  تو ام نه آقای پهلوانان و لوتی ها.. نه آقای عالمان و حکیمان! نه پدر قلم و اَلَم! .. نه عالم غیرعَلَمَ.. با...

دوم فروردین ۶

دوم فروردین

مدام میگن قصد تغییر نظام اسلامی را نداریم. منت میذارین؟! مگر ما از این نگرانی داریم؟ اصلا مگر آن موقع که قصد تغییر داشتید توانستید؟ بعد از این هم نمیتوانید! تازه! هرغلطی هم از...

مهربان همچو نبی.. مقتدر همچو علی! ۰

مهربان همچو نبی.. مقتدر همچو علی!

شک ندارم که تو! ای مقتدر! با این همه سربازت.. این حکومت به این عظمت..                           فقط یک سربازت میگویند خاورمیانه را در کف دارد..                   شک ندارم.. آنطور که دیدم با آرمیتا سخن...

بابا! چند دفعه آدم باید بگه؟ ۰

بابا! چند دفعه آدم باید بگه؟

دوستان! برای بار هزارم و به مناسبت ۲۴ تیر مانند هرسال لازم میدانم تذکر بدهم. تولد حضرت آقا در تیر ماه نیست! شناسنامه ایشون مثل خیلی از قدیمیها اشتباهه! باور نمیکنید؟ اینم لینک به این قسمت...

ماه چه دارد میگوید؟! ۰

ماه چه دارد میگوید؟!

هنوز در لذت صحبت های قشنگش در حوزه زنان بودم که..   صحبت های عجیب آقا..  به لطف و فضل الهی حضور مردم در انتخابات آینده مجلس به عنوان یکی از مظاهر دخالت مردم...