دسته: ایران گردی

خوزستان ۰

خوزستان

به طور کلی مردمانی دارد مهمان نواز و پرشور تحریک پذیر و سلحشور پرهیجان و کم عمق متعصب برونگرا و خونگرم و کم تحفظ و لارژ و ریسک پذیر اگر دستشان را باز بگذاری...

آبادان ۰

آبادان

خب اینجا واقعا یک شهر نیست. یک شهرک سازمانی بزرگ است. یک منطقه ی جدیدالتاسیس بی ریشه و بی تاریخ فرهنگش فرهنگ سوغاتی است. مثل هرجای بی ریشه ی دیگری فرهنگ بعد از گیت...

آباده ۱

آباده

پر است از فامیلی نیکو و وفایی تعداد زیاد آرایشگاه مردانه نشان دهنده ی اهمیت ظاهر آراسته برای این مردم است. داروخانه و مطب کم دارند. عطاری بیشتر فالوده یا پالوده فروشی زیاد دارند...