پرش به محتوا

آب

محلل (تحلیلگر) بهتر از آب؟ زلال تر از آب؟ نافذتر از آب؟

بایگانی

دسته بندی: ایران گردی

خوزستان

فروردین ۲۶

به طور کلی مردمانی دارد مهمان نواز و پرشور
تحریک پذیر و سلحشور
پرهیجان و کم عمق
متعصب
برونگرا و خونگرم و کم تحفظ و لارژ و ریسک پذیر

اگر دستشان را باز بگذاری چه منفی و چه مثبت یک قدم جلو میگذارن ، برای دوستی یا دشمنی.
ریسک میکنند رااحت. اطلاعات می دهند رااحت
اما به محض برخورد محکم.، دو قدم عقب می روند! نه یک قدم
چه برای دوستی پا پیش گذاشته باشند چه برای دشمنی

آبادان

فروردین ۲۶

خب اینجا واقعا یک شهر نیست. یک شهرک سازمانی بزرگ است. یک منطقه ی جدیدالتاسیس بی ریشه و بی تاریخ

فرهنگش فرهنگ سوغاتی است.
مثل هرجای بی ریشه ی دیگری
فرهنگ بعد از گیت فرودگاه. بدون مالیات بدون گمرک بدون پیوست فرهنگی یا تاریخی یا سیاسی یا اجتماعی

آبادان آرمانشهر اینستاگرام است.

علت پیدایش همه شهرها یا دسترسی به آب است یا تقاطع راههای اصلی

خب علت پیدایش آبادان شرکت نفت است
با پدرانی امریکایی و انگلیسی

بعدها اما مهاجرینی از نقاط دیگر کشور رفته اند. بنابراین چیزی به نام آبادانی اصل یا نداریم یا اگر داریم فرقش با بقیه ۳۰ – ۴۰ سال است
پس همه جور قیافه و ترکیبی می بینی.

اساسا مردمان شادی اند. با هرچیزی می توانند خوش حال و خوش وقت بشوند. انصافا توانایی مهمی است
خالی بندی جوک نیست. یک صفت مشترکشان است

به علت توریست پذیری زیاد آنهم از نوع توریست کاری یا خارجی
فساد قابل ملاحظه ای دارد. و خب رستوران و هتل و کافه هم زیاد

آباده

فروردین ۲۶

پر است از فامیلی نیکو و وفایی
تعداد زیاد آرایشگاه مردانه نشان دهنده ی اهمیت ظاهر آراسته برای این مردم است.
داروخانه و مطب کم دارند.
عطاری بیشتر
فالوده یا پالوده فروشی زیاد دارند که طبیعی است.