برچسب: مشهد

دوم فروردین ۶

دوم فروردین

مدام میگن قصد تغییر نظام اسلامی را نداریم. منت میذارین؟! مگر ما از این نگرانی داریم؟ اصلا مگر آن موقع که قصد تغییر داشتید توانستید؟ بعد از این هم نمیتوانید! تازه! هرغلطی هم از...

سخنی با مهندس ضرغامی ۱

سخنی با مهندس ضرغامی

سلام جناب ضرغامی عرض تشکر و خسته نباشید دارم و قدردانی از پیشرفت های چشمگیر سازمان صدا و سیما در بخش های فنی و خبری. البته از حق نگذریم سهم بی بی سی فارسی در ارتقای بخش...