برچسب: امیرالمومنین

۱۹

خصوصیات انسانی

به دنبال یک دسته بندی جامع و کامل برای خصوصیات انسان بودم. خب جسته و گریخته از چند منبع علوم انسانی (روانشناسی و جامعه شناسی) چیزهایی پیدا کردم اما. خب به دلم ننشست. تا...

بُغضاً لابیه ۳۸

بُغضاً لابیه

سلام مرد! اول مرد! آخر مرد! مرداً فوق کل مرد! با  تو ام نه آقای پهلوانان و لوتی ها.. نه آقای عالمان و حکیمان! نه پدر قلم و اَلَم! .. نه عالم غیرعَلَمَ.. با...

چه فرقی میکند؟ ۹

چه فرقی میکند؟

از به یادماندنی ترین جملاتی که در زندگی شنیده ام ، این آخری الان وقت گفتنش است.. طرف گفت : حالا کِی هست وفات حضرت زهرا؟ گفتم : شهادتش یکشنبه هفته دیگه است.. گفت...

آب بسوزی ۸

آب بسوزی

آب! بسوزد دلت خاک!شود خاک عزا بر سرت باد!پریشان شوی چشم! الهی که بباری فقط پیش نگاه شما… مادر خورشید سوخت اسمس وارده از مصطفای من