و اکنون تکبر فرا میگیرد!

آقا:   در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث، احساسات جوانان درست بود. ولی رفتنشان درست نبود   من:    پ.ن۱: سایت خامنئی دات آی آر و لیدر دات آی آر این بخش را سانسور...