برچسب: ادب

ادب با دیسیپلین فرق داره عمو جان. ۱

ادب با دیسیپلین فرق داره عمو جان.

 سلام! خائنی اگر دانسته داری دایره ادب رو محدود میکنی.  ادب همه اش درست صحبت کردن ، درست قاشق چنگال دست گرفتن ، درست نشستن و برخواستن ،  گوشه دهان رو با دستمالِ تا کرده پاک...