بایگانی‌ ماهانه: اکتبر 2022

جاهل مرکب ۰

جاهل مرکب

با یه آدمی طرفیم که برای توضیح شرایط باید این مثال رو بزنم: تصور کنید یک نوجوان محروم را که هیچ تصور و حسی نسبت به کنکور و تاثیرش در آینده اش ندارد. برای...

تربیت تعاملی ۰

تربیت موفق

از  نظر من والدین موفق یا بهتر بگویم ، تربیت موفق تربیتی است که در پایان هر دوره ی سنی فرزند ، وی راضیتاً مرضیه باشد! (یعنی رضایت دو طرفه) در سبک تربیتی سنتی...