آوای انتظار..

باید در شان اسمش باشد.

آوای انتظار!

متاسفانه اوضاع آرشیو آوای انتظار همراه اول خیلی به هم ریخته و نا بسامان است.

هم به لحاظ کمی

و هم به لحاظ کیفی

و متاسفانه تر! راه ورودی وجود ندارد

تقریبا نسبت ترانه ها به اصوات عقلانی و مذهبی ۸ به ۲ است و شاید هم ۹ به ۱

و آواهای مناسب موجود از کیفیت خوبی برخوردار نیستند

در مورد ایرانسل اوضاع خیلی بهتر است

اولا به طور کلی تعداد پیشواز ها بیشتر است

ثانیا تعداد و تنوع پیشوازهای مذهبی بیشتر است

اما خب در ایرانسل بی سر و سامانی مخصوص پیشوازهای مدهبی است.

به عنوان مثال تبیان آپلود کننده ی سخنرانی های رهبر انقلاب بر روی پیشواز ایرانسل است. کات های نابه جا و تدوین ناشیانه به شدت محسوس است.

اما اینجا شکایت زیادی نمی توان از ایرانسل داشت. چرا که درب ورود را برای همگان باز گذاشته.

شایسته است که سایت ها و مراکز مذهبی اقدام به ثبت نام و ساماندهی پیشوازهای مناسب ایرانسل نمایند.