ىک پست منطقی

نکته ای هست که از بدیهیات منطق است و بسیار مهم.

 

خاطرم هست از حدود ۶ سالگی درک نشد این نکته توسط افراد دور و برم آزارم میداد.

بگذارید با یک مثال که در ۹ سالگی ساختم برای توضیح این نکته، قصه را شرح دهم:

تمام پیکان های تهران ۲۸ آبی آسمانی هستند. یعنی چه؟ یعنی هیچ پیکان تهران ۲۸ پیدا نمیشود که رنگی غیر از آبی باشد. اما این بدان معنا نیست که هیچ پیکان تهران ۲۷ پیدا نشود که آبی باشد!”

خب. حال اگر کسی در این مثال بگوید “من یک پیکان تهران ۲۸ پیدا کردم که سبز است.” آنگاه جمله من نقض شده.

اما اگر کسی بگوید “من یک پیکان تهران ۲۲ پیدا کردم که آبی بود. پس جمله تو نقض شد” این فرد حرفی غیر منطقی زده. یا اگر بخواهیم با تخفیف نگاه کنیم حرفی نیم منطقی زده. چون یک طرف این معادله صحیح است.

نمودار ون

حال به این مثال توجه کنید که بنده در ۲۲ سالگی می زنم!

“آیا تمام افرادی که به زبان انگلیسی مسلط هستند IELTS یا تافل دارند؟ خیر!

آیا تمام کسانی که IELTS یا تافل دارند به زبان انگلیسی مسلطند؟ خیر!

حالا اگر کسی برای اثبات زبان بلد بودن IELTS یا تافل بخواهد، و آن شخص شرکت یا اداره نیست (بلکه فردی عادی است و بهروز نزد او ادعا کرده زبان بلد است.)

نمودار ون

به نظر شما این شخص یک جمله

۱-منطقی        ۲-غیر منطقی         ۳-نیم منطقی          ۴-ضد منطقی

گفته است؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.