اساسنامه حوزه هنری

ماده ۱: نام

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نهادی است که در جهت رشد و شکوفایی اندیشه و هنر فعالیت می‎کند و در این اساسنامه به اختصار حوزه نامیده می‎شود.

ماده۲: شخصیت حقوقی

حوزه نهادی است فرهنگی و هنری که از نظر حقوقی مستقل بوده و وابسته به سازمان اسلامی می‎باشد.

ماده ۳: مرکز حوزه

مرکز اصلی حوزه در تهران است و در صورت ضرورت می‎تواند در داخل کشور شعبه و نمایندگی دایر کند.

تبصره: در صورت نیاز و تصویب شورای سیاستگذاری، حوزه می‎تواند در خارج از کشور نمایندگی دایر نماید.

ماده ۴: سرمایه

سرمایه‎ی حوزه عبارتست از اموال غیرمنقول مطابق فهرست ضمیمه این اساسنامه مقوم به … ریال اموال منقول مطابق فهرست ضمیمه‎ی این اساسنامه مقوم به … ریال و وجه نقد به مبلغ … ریال، جمعاً … ریال که همگی موجود و در اختیار حوزه قرار دارد. هرگونه افزایش یا کاهش سرمایه موکول به تصویب مقدماتی شورای سیاستگذاری و تصویب نهایی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خواهد بود.

ماده ۵: مدت فعالیت

دوران فعالیت حوزه از تاریخ تأسیس نامحدود بوه و انحلال یا خاتمه مأموریت آن فقط با تصویب نهایی شورای سیاستگذاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی امکان‎پذیر است و کلیه‎ی اموال و دارئیهای آن پس از انحلال به سازمان تبلیغات اسلامی منتقل خواهد شد.

ماده ۶: اهداف

فراهم ساختن زمینه‎ی رشد و شکوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت اسلامی و متعهد به ارزشهای انقلاب اسلامی.
بهره گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی و ارزشهای اسلامی و فضائل اخلاقی.
تبیین و معرفی وجوه گوناگون و ویژگی‎های ذاتی و فنی هنر و ادبیات انقلاب اسلامی.
دفاع از آرمانها و اصول انقلاب اسلامی از طریق شناخت علمی و دقیق جریانهای هنری معارض با تفکر اسلامی و کشف راه‎های اصولی مقابله فرهنگی با آنها.
ایجاد زمینه‎ی رشد استعدادها و خلاقیت‎های هنری و ادبی از طریق شناسایی، تربیت، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته‎ی مسلمان.
ایجاد جریانهای هدایت‎گر هنری بر بنیاد تولید و نمونه‎آفرینی‎ هنری و ادبی.
ماده ۷: وظائف

وظایف اصلی حوزه عبارتست از:

مطالعه، تهیه و تنظیم سیاست‎ها و برنامه‎های مناسب جهت گسترش هنر اسلامی.
اجرای سیاست‎ها و برنامه‎ها در ابعاد و زمینه‎های مختلف هنر و ادبیات انقلاب اسلامی.
تلاش در جهت شناسایی و بکارگیر نیروهای متعهد و جوان در مقولات هنری و ادبی و شکوفایی استعدادهای آنان.
انجام مطالعات و پژوهش‎های مورد نیاز.
تولید و نمونه‎آفرینی‎های هنری و ادبی.
هدایت و پشتیبانی انجمن‎ها و تشکل‎های اسلامی، مردمی در حوزه‎ی هنر.
ایجاد زمینه‎های تجمع و تشکل هنرمندان مسلمان و متعهد و بهره‎گیری از توانایی‎های آنان.
برخورد منتقدانه و هدایت‎گرانه با معاندین و معارضین هنر اسلامی.
اهتمام در جهت انگیزه‎های اسلامی و تقویت خلاقیت‎های هنرمندان متعهد.
تولید و عرضه‎ی آثار و فرآورده‎های هنری و ادبی موردنیاز.
ایجاد مراکز پژوهشی، آموزشی و تربیتی هنری.
ارتباط با مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری اسلامی.
ایجاد و اداره‎ی مراکز اطلاع‎رسانی در زمینه‎ی هنر اسلامی.
برگزاری مشارکت و شرکت در مسابقات و جشنواره‎های ادبی و هنر اسلامی.
ماده ۸: ارکان

ارکان حوزه عبارتند از:

شورای سیاستگذاری
رئیس حوزه
رکن نظارتی
ماده ۹: شورای سیاستگذاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

مرکب از رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس حوزه و ۳ الی ۵ نفر از خبرگان فرهنگی و هنری است که از طرف رئیس سازمان تبلیغات اسلامی پس از تأیید مقام معظّم رهبری برای مدت ۴ سال منصوب می‎شوند.

تبصره ۱: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس شورای سیاستگذاری و رئیس حوزه دبیر شورای سیاستگذاری خواهد بود.

تبصره ۲: شورای سیاستگذاری دارای دبیرخانه‎ای است که مسئولیت تشکیل جلسات (مطابق نظر رئیس شورای سیاستگذاری)، تهیه دستور جلسات، ثبت مذاکرات، تهیه صورتجلسات، ابلاغ مصوبات، تهیه آمار و اطلاعات، انتشار گزارشات شورای سیاستگذاری، تأمین خدمات کارشناسی، ارائه‎ی خدمات مشاوره‎ای و امور ثبت و ضبط اسناد و مدارک شورای سیاستگذاری و تأمین ارتباطات را عهده‎دار می‎باشد.

تبصره ۳: شورای سیاستگذاری با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه‎ی یک اعضاء تصویب می‎شود.

تبصره ۴: آئین‎نامه‎ی داخلی شورای سیاستگذاری در چارچوب اساسنامه توسط دبیر شورای سیاستگذاری تهیه و به تصویب شورای سیاستگذاری خواهد رسید.

تبصره ۵: شورای سیاستگذاری در هر ماه یک جلسه خواهد داشت. دعوت از اعضا پس از هماهنگی با رئیس شورا توسط دبیر شورا انجام می‎شود.

تبصره ۶: در صورت نیاز به تشکیل جلسات بیشتر با تشخیص رئیس شورا، به هر تعداد بلامانع است.

تبصره۷: در صورت نیاز شورا می‎تواند از کارشناسان برای شرکت در جلسات و اظهارنظر، بدون حق رأی، دعوت نماید.

تبصره ۸: مصوبات مجلس فوق‎العاده مانند جلسات عادی نافذ و معتبر است.

ماده ۱۰: وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری

وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری حوزه به شرح ذیل می‎باشد:

بررسی و پیشنهاد هر نوع تغییرات در اساسنامه به رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به منظر ارائه به دفتر مقام معظم رهبری جهت تصویب.
بررسی و تصویب خط‎مشی‎های دستگاه بر مبنای اصول موردنظر مقام معظم رهبری.
بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالیانه در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری.
بررسی و تصویت تشکیلات کلان حوزه و شرح وظایف آن‎ها.
بررسی و تصویب ضوابط و مقررات و آئین‎نامه‎های لازم در چارچوب اساسنامه.
نظارت بر اجرای صحیح مفاد اساسنامه، آئین‎نامه‎های مصوب و حسن جریان امور.
بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه حوزه پس از استماع گزراش رکن نظارتی.
تصویت تأسیس، تعطیل یا انحلال شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور.
تصویب مقدماتی افزایش یا کاهش سرمایه پس از استماع گزارش رکن نظارتی.
ماده ۱۱: رئیس حوزه

رئیس حوزه به پیشنهاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و پس از تأیید مقام معظم رهبری برای مدت ۴ سال با حکم رئیس سازمان تبلیغات اسلام منصوب گردیده و به‎عنوان بالاترین مقام اجرایی حوزه می‎باشد.

ماده ۱۲: وظایف و اختیارات رئیس حوزه

تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالیانه.
تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین‎نامه‎های لازم.
تهیه تشکیلات کلان حوزه و وظایف آن‎ها و پیشنهاد آن به شورای سیاستگذاری جهت تصویب.
تهیه و تصویب تشکیلات خرد و شرح وظایف اجزاء و واحدهای تابعه در چارچوب‎های تشکیلاتی مصوب شورای سیاستگذاری.
اجرای ضوابط، مقررات مصوب و صدور دستورالعمل‎های اجرایی لازم.
اجرای سیاست‎ها و خط‎مشی‎ها، طرحها و برنامه‎های مصوب.
تهیه صورت‎های مالی و گزارش عملکرد سالیانه و ارائه به رکن نظارتی و شورای سیاستگذاری جهت تصویب.
پیشنهاد تأسیس، تعطیل یا انحلال شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور به شورای سیاستگذاری.
امضای کلیه مکاتبات ،اسناد تعهدآورد، قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در قالب اعتبارات و آئین‎نامه‎های مصوب و تفویض اختیار به هریک از معاونین و مدیران حوزه با حفظ اختیار و به مسئولیت خود.
افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حسابهای موردنیاز نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز نگهداری حسابها و حفظ و حراست از اموال و دارایی‎های حوزه.
تهیه و ارائه‎ی گزارش عملکرد به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی بعد ازتأیید شورای سیاستگذاری.
اجرای سایر اموری که برای حسن اداره حوزه لازم بوده و در وظایف شورای سیاستگذاری تشرح نشده باشد.
ماده ۱۳: رکن نظارتی

وظایف رکن نظارتی بر عهده‎ی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری است که براساس وظایف و دستورات ابلاغی دفتر معظم‎له عمل خواهد کرد.

ماده ۱۴: منابع مالی

  • استفاده از کمک‎های مقام معظم رهبری
  • استفاده از اعتبارات ردیف‎های قانون بودجه سالانه‎ی کشور.
  • استفاده از کمک‎های سازمان تبلیغات اسلامی.
  • استفاده از درآمد حاصله از فعالیت‎های هنری.
  • کمک‎های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی که به‎عنوان هدیه با تصویب شورای سیاستگذاری می‎تواند در اختیار حوزه قرار گیرد.
  • استفاده از اعتبارات و تسهیلات نظام بانکی.
  • استفاده از درآمدهای فعالیت‎های مجاز اقتصادی مؤسسات و شرکت‎های وابسته. ماده ۱۵: سال مالی

سال مالی حوزه از اول فروردین ماه هر سال شروع شده و به آخر اسفندماه همان سال ختم می‎گردد.

ماده ۱۶: صورت‎های مالی

کلیه صورت‎های مالی و گزارش عملکرد سالیانه حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت تصویب به شورای سیاستگذاری ارائه می‎شود و این اسناد باید دست‎کم ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری در اختیار رکن نظارتی قرار گیرد.

تبصره: با توجه به اظهارنظر گزارش رکن نظارتی در تصویب صورت‎های مالی الزامی است.

ماده ۱۷: بودجه

برنامه و بودجه سالیانه حوزه طبق بخشنامه و چارچوب‎ها و سهم بودجه ابلاغی از طرف دفتر مقام معظم رهبری تهیه و حداکثر تا پایان آبان هر سال جهت تصویب به شورای سیاستگذاری ارائه می‎شود.

ماده ۱۸: تغییرات اساسنامه

هرگونه تغییر و تکمیل مفاد اساسنامه منوط به تصویب دفتر مقام معظم رهبری می‎باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *