۱- یکی از دوستان در منزل یک کاسکو دارد که یادش داده بپرسد اسمت چیه؟.. یادش بخیر.. بار اول که رفته بودم منزلشان فکر کنم چهل باری جواب دادم “رضا”..

۲- ما خوشبختانه چند تن از دوستان را در همه ی برنامه ها می بینیم. کاری ندارند موضوع جلسه درختکاری است یا بررسی مسائل زناشویی ویا انتخابات مجلس! و مهمان دعوت شده رئیس پلیس تهران است یا نماینده مجلس یا مامور شهرداری!! سوالاتاشان را میپرسن..

۳- در جلسه پرسش وپاسخ که در دانشگاه ما از جناب توکلی انجام شد اگر کسی از دوستان یک کلمه حرف انتخاباتی و مربوط به عنوان جلسه ، شنیده است با من تماس بگیرد.

۴- از جامعه اسلامی محترم ، بسیج گرامی و کلیه نهادهای فعال دانشگاه عاجزانه درخواست می کنم در تبلیغات جلسات بعدی حتما قید کنند که فقط دوستانی تشریف بیاورند که قصد رای دادن دارند!