بسم هو
سید است
میشناسیدش
میشناسیمش
میشناسمش
به وعدالصادق مشهور است
نه در ضاحیه
نه بیروت و جنوب
نه لبنان
نه تشیع
نه جهان عرب
او به خوش قولی معروف است در بین مردم اسراییل
میان شهرک نشینها
در کوچه پسکوچه های حیفا
بر سر زبان های اهل تل آویو
مشهور است به خوش قولی
که هر بار گفته میزنم.. زده! بد هم زده
حال گفته است
پناهگاه هایتان را آماده کنید
#جهزوا_ملاجئکم
طوفان در راه است
من که ساکم را بسته ام.. یا علی مدد