برچسب: آب

بیماری ۲

بیماری

به سوز و ناله و هجران، کجا بسر آمد؟!          کلاغ قصه ما بر زمین به “سر” آمد چقدر پیر طریقم امید بی جا داشت!            ...

بُغضاً لابیه ۳۸

بُغضاً لابیه

سلام مرد! اول مرد! آخر مرد! مرداً فوق کل مرد! با  تو ام نه آقای پهلوانان و لوتی ها.. نه آقای عالمان و حکیمان! نه پدر قلم و اَلَم! .. نه عالم غیرعَلَمَ.. با...

فقط یکی ۳۵

فقط یکی

  فقط یکی از این دو را میتوانید انتخاب کنید. You can choose only one! آیت الله یا هر کسی که میخواهد باشد.. Shirazi doesnt agree with wilayat el faghih. So! We dont agree...

چه فرقی میکند؟ ۹

چه فرقی میکند؟

از به یادماندنی ترین جملاتی که در زندگی شنیده ام ، این آخری الان وقت گفتنش است.. طرف گفت : حالا کِی هست وفات حضرت زهرا؟ گفتم : شهادتش یکشنبه هفته دیگه است.. گفت...

آب بسوزی ۸

آب بسوزی

آب! بسوزد دلت خاک!شود خاک عزا بر سرت باد!پریشان شوی چشم! الهی که بباری فقط پیش نگاه شما… مادر خورشید سوخت اسمس وارده از مصطفای من

صاد ۴

صاد

اصولا انسان انرژی بَر و توانگیری هستم. دست خودم هم نیست.. یعنی خیلی نیست! هرچقدر که مراجعه به خود میکنم.. هرچقدر کند و کاو می کنم به خاطر میاورم که حتی در دورترین خاطرات...

دوم فروردین ۶

دوم فروردین

مدام میگن قصد تغییر نظام اسلامی را نداریم. منت میذارین؟! مگر ما از این نگرانی داریم؟ اصلا مگر آن موقع که قصد تغییر داشتید توانستید؟ بعد از این هم نمیتوانید! تازه! هرغلطی هم از...

تحفه ای ۷

تحفه ای

زلف پریشان تو مر عمر مرا کاست        شیرین بود و مختصر این عیش چه زیباست از محنت و اندوه نبردم چو نصیبی              چون سرو خرامان تو این...