دسته: اجتماعی

تربیت تعاملی ۰

تربیت موفق

از  نظر من والدین موفق یا بهتر بگویم ، تربیت موفق تربیتی است که در پایان هر دوره ی سنی فرزند ، وی راضیتاً مرضیه باشد! (یعنی رضایت دو طرفه) در سبک تربیتی سنتی...

۱

تفاوت ایمان با تعصب

رسول گرامی اسلام فرمود: تردید راهی است به دانایی! یک فرد معمولی با دوز معقولی از روشنفکری و هوش ، درباره ی هر آنچه که می آموزد ، سوال می پرسد ، چطور؟ چرا؟...

۰

در باب جمهوریت

نظام اسلامی بر سه پایه استوار است: رهبری (امامت و حکومت)، قانون (احکام اسلامی) و امت. امت، یعنی عموم مردم مسلمان، تکیه گاه حکومت اسلامی و وسیله تحقق احکام اجتماعی اسلام هستند. «مردم »...

۱

تعیین هدف ، انتخاب راه ، ادای تکلیف! با نتیجه یا بی نتیجه

دین ما هرچقدر که به عبادت و راز و نیاز و استمداد از رب العالمین توصیه کرده دو برابر به پیشبرد زندگی دنیوی و اخروی از روش عقلی توصیه کرده ……….. نذر و نیاز...

۰

مقدار و هنگام صحیح خواب

۱- خواب بدبختی : خوابیدن در وقت نماز است. ۲- خواب لعنت (فیلوله) : خواب بعد از طلوع آفتاب است که انسان را کسل می کند . ۳- خواب عذاب (عیلوله) : خواب بین...

خمینیسم ۲

خمینیسم

  ما پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده ایم نه ماستمالی جمهوری اسلامی ما پای حفظ میراث امام ایستاده ایم نه مرزهای کشور ایران ما پای خونبهای شهدا ایستاده ایم ، نه منافع ملی...

ممدکار اجتماعی ۱

ممدکار اجتماعی

داشتم رد میشدم دیدم یه دختره زانو به بغل نشسته دم در خونه آخری ، رو زمین بیست و دو سه ساله روسری افتاده اشک و آرایشش مالیده به هم می خواستم از کنارش...