برچسب: منطق

۱

تفاوت ایمان با تعصب

رسول گرامی اسلام فرمود: تردید راهی است به دانایی! یک فرد معمولی با دوز معقولی از روشنفکری و هوش ، درباره ی هر آنچه که می آموزد ، سوال می پرسد ، چطور؟ چرا؟...

۱۹

خصوصیات انسانی

به دنبال یک دسته بندی جامع و کامل برای خصوصیات انسان بودم. خب جسته و گریخته از چند منبع علوم انسانی (روانشناسی و جامعه شناسی) چیزهایی پیدا کردم اما. خب به دلم ننشست. تا...

صاد ۴

صاد

اصولا انسان انرژی بَر و توانگیری هستم. دست خودم هم نیست.. یعنی خیلی نیست! هرچقدر که مراجعه به خود میکنم.. هرچقدر کند و کاو می کنم به خاطر میاورم که حتی در دورترین خاطرات...

ىک پست منطقی ۰

ىک پست منطقی

نکته ای هست که از بدیهیات منطق است و بسیار مهم.   خاطرم هست از حدود ۶ سالگی درک نشد این نکته توسط افراد دور و برم آزارم میداد. بگذارید با یک مثال که...

یادداشت دوستانه ۰

یادداشت دوستانه

۱- یکی از دوستان در منزل یک کاسکو دارد که یادش داده بپرسد اسمت چیه؟.. یادش بخیر.. بار اول که رفته بودم منزلشان فکر کنم چهل باری جواب دادم “رضا”.. ۲- ما خوشبختانه چند...

سوال از جناب توکلی ۱ ۰

سوال از جناب توکلی ۱

سلام جناب توکلی! دو سه روز پیش که دانشگاه ما آمدید دو تا سوال داشتم که خیلی وقت بود میخواستم از شما بپرسم.. اما متاسفانه موضوع جلسه برخلاف اعلام قبلی پیش رفت و جای اینکه...

ایده ۰

ایده

یک پیرمرد بازنشسته، خانه جدیدی در نزدیکی یک دبیرستان خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش میرفت تا این که مدرسه ها باز شد. در اولین روز مدرسه،...