آب بلاگ

جاهل مرکب ۰

جاهل مرکب

با یه آدمی طرفیم که برای توضیح شرایط باید این مثال رو بزنم: تصور کنید یک نوجوان محروم را که هیچ تصور و حسی نسبت به کنکور و تاثیرش در آینده اش ندارد. برای...

تربیت تعاملی ۰

تربیت موفق

از  نظر من والدین موفق یا بهتر بگویم ، تربیت موفق تربیتی است که در پایان هر دوره ی سنی فرزند ، وی راضیتاً مرضیه باشد! (یعنی رضایت دو طرفه) در سبک تربیتی سنتی...

۱

تفاوت ایمان با تعصب

رسول گرامی اسلام فرمود: تردید راهی است به دانایی! یک فرد معمولی با دوز معقولی از روشنفکری و هوش ، درباره ی هر آنچه که می آموزد ، سوال می پرسد ، چطور؟ چرا؟...

اساسنامه حوزه هنری ۰

اساسنامه حوزه هنری

ماده ۱: نام حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نهادی است که در جهت رشد و شکوفایی اندیشه و هنر فعالیت می‎کند و در این اساسنامه به اختصار حوزه نامیده می‎شود. ماده۲: شخصیت حقوقی حوزه...

خوزستان ۰

خوزستان

به طور کلی مردمانی دارد مهمان نواز و پرشور تحریک پذیر و سلحشور پرهیجان و کم عمق متعصب برونگرا و خونگرم و کم تحفظ و لارژ و ریسک پذیر اگر دستشان را باز بگذاری...

آبادان ۰

آبادان

خب اینجا واقعا یک شهر نیست. یک شهرک سازمانی بزرگ است. یک منطقه ی جدیدالتاسیس بی ریشه و بی تاریخ فرهنگش فرهنگ سوغاتی است. مثل هرجای بی ریشه ی دیگری فرهنگ بعد از گیت...

آباده ۱

آباده

پر است از فامیلی نیکو و وفایی تعداد زیاد آرایشگاه مردانه نشان دهنده ی اهمیت ظاهر آراسته برای این مردم است. داروخانه و مطب کم دارند. عطاری بیشتر فالوده یا پالوده فروشی زیاد دارند...