برچسب: مهربان

۱

تعیین هدف ، انتخاب راه ، ادای تکلیف! با نتیجه یا بی نتیجه

دین ما هرچقدر که به عبادت و راز و نیاز و استمداد از رب العالمین توصیه کرده دو برابر به پیشبرد زندگی دنیوی و اخروی از روش عقلی توصیه کرده ……….. نذر و نیاز...

بیماری ۲

بیماری

به سوز و ناله و هجران، کجا بسر آمد؟!          کلاغ قصه ما بر زمین به “سر” آمد چقدر پیر طریقم امید بی جا داشت!            ...

فطریه ۰

فطریه

به کوی یار گذر کردم امشب از سر مستی       به از خماری و بهجت چه باشد عاید هستی؟ رسیده آخر مهمانی و تهیست بساطم       بگیر از سر لطفت از این رها شده دستی تویی...