برچسب: مطهری

امام روح الله ۳

امام روح الله

همیشه وقتی به صحبت های امام فکر میکنم چند جمله ی اولی که یادم می آید این هاست: ما مامور به تکلیفیم نه مامور به نتیجه! ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است من این...

چند نکته در باب سوال از رییس جمهور ۲

چند نکته در باب سوال از رییس جمهور

در باب سوال از رییس جمهور حرف زیاد زده و نوشته شد. اما لازم میدانم به چند نکته اشاره کنم: ۱-این همه رییس جمهور با عملکردهای بسیار ضعیفتر از این چه از لحاظ کار...