برچسب: غزل

بیماری ۲

بیماری

به سوز و ناله و هجران، کجا بسر آمد؟!          کلاغ قصه ما بر زمین به “سر” آمد چقدر پیر طریقم امید بی جا داشت!            ...

تحفه ای ۷

تحفه ای

زلف پریشان تو مر عمر مرا کاست        شیرین بود و مختصر این عیش چه زیباست از محنت و اندوه نبردم چو نصیبی              چون سرو خرامان تو این...