برچسب: سانسور

سانسور دین ممنوع ۰

سانسور دین ممنوع

آقاى بهشتى اوائل انقلاب در یک تعبیرى میفرمودند، برخى مواقع دوستان نزدیک به من میگویند تو صراحت هاى بیجا دارى، یک چیزى که از تو میپرسند، هرچه که در اسلام یافتى و سریع به...

ن ر و ژ ۰

ن ر و ژ

اساسا از آدمهایی که روال زندگی روتین و گل و بلبلشان بهم نمیخورد متنفرم.. از این روست که از حادثه نروژ عجیب دل خنک است.. یمن و بحرین و لیبی و مصر و عراق و...