برچسب: دین

هفتاد حدیث در باب عقل ۰

هفتاد حدیث در باب عقل

حدیث (۱) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : یا عَلىُّ اَلعَقلَ مَا اکتُسِبَت بِهِ الجَنَّهُ و َطُلِبَ بِهِ رِضَى الرَّحمنِ؛ یا على عقل چیزى است که با آن بهشت و خشنودى خداوند...

منبر ۰

منبر

ما مسلمون نیستیم که به جای کنیسه و کلیسا ، مسجد بسازیم و به جای تورات و انجیل ، قرآن بچینیم داخلش و به جای نیمکت ، فرش پهن کنیم توش و به جای ناقوس ، موذن...