خر و خرما و خدا در یک کاسه

خیلی جالبه خانم هایی که به قوانین اسلامی در مورد پوشش معترضن. بعد از اینکه مورد تجاوز قرار میگیرن خواستار برخورد با مجرمان به قاعده اسلامی (اعدام) هستن :))) کم اشتها اند دوستان…