برچسب: جنسیت

در باب عشق ۱

در باب عشق

در زبان عربی برای ترسیدن دو فعل وجود دارد : اولی خوف و بعدی جُبن. تفاوت این دو فعل در چیست؟ وقتی شما در قفس یک شیر می افتید از آن شیر میترسید (چون شیر...

خلاصه فمنیسم ۰

خلاصه فمنیسم

اینطور که من فهمیدم.. خلاصه حرف فمنیسم این است که یک زن موفق تمام توانایی های یک مرد موفق را باید داشته باشد. در واقع مسیر موفقیت را “خطی” می بیند و بنابراین برای...

جنس گرا ۰

جنس گرا

ملی گرا یعنی کسی که ارزش اول هرکس را ملیتش میداند. قومی گرا هم یعنی نژاد حرف اول رو میزند در نزد یک ملی گرا، یک هموطن غیر همدین از یک همدین غیر هموطن...