برچسب: بهشت

هعی.. یادش بخیر ۰

هعی.. یادش بخیر

مدتی می شه که به بهشت منتقل شده ام .. چون اینجا زمان نداریم ، نمی تونم بگم چقدر! نبودِ زمان، بی خودترین چیزیه که کمبودش احساس میشه.. ، چند باری هم جمع شدیم رفتیم اعتراض کردیم...