به دستور یکی از دوستان برنامه ۲۴ ساعته روزهای ماه مبارکم را به عرض میرسانم.

از سحری شروع میکنم. با احتساب اذان صبح ۴:۱۰  و اذان مغرب ۸:۴۲

ساعت ۴ سحری

۴:۳۰ خواب تا ۸ یا ۹ صبح

سرکار تا ۵ – ۶ عصر

بازگشت به منزل و اگر لازم باشد خرید و غیره

ساعت ۷ پیاده روی با یکی از دوستان و طرح بحث های نظری-سیاسی*

ساعت ۸ قرآن

افطار

کمی استراحت و مطالعه

ساعت ۱ مسجد ارک و نوای منصور عرشی

ساعت ۳ بازگشت به منزل و ااااگر بشود خواب یا چک کردن ایمیل و پلاس

 

*(ایدئولوژیک-پولیتیک خخخخخ)

عذرخواهی میکنم از دوستان. البته که برنامه ی عجیب و غریبی نیست. مقصود این دوستمان داشتن توان برای اجرای این برنامه است. که بنظرم کاری ندارد